100% Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên Cho Thành Viên 188BET

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

1. 100% Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/09/2015 11:00AM đến ngày 31/12/2015 10:59AM (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).

2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):

  • Đăng ký một tài khoản 188BET đầu tiên và duy nhất trong thời gian Khuyến Mãi.
  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND.
  • Không có bất kỳ tài khoản 188BET nào trong thời gian trước đây.
  • Thực hiện một giao dịch gửi tiền đầu tiên tại 188BET trong thời gian Khuyến Mãi (“Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi”).

3. Thành viên hợp lệ sẽ nhận được một lần thưởng 100% trên Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi, số tiền thưởng tối đa lên đến 600,000 VND (“tiền thưởng”). Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.

Tiền Thưởng Số Tiền Thưởng Tối Đa Yêu Cầu Đặt Cược Thành Viên Nhận Thưởng
100% 600,000 VND 15 500 thành viên hợp lệ đầu tiên

4. Để nhận tiền thưởng, thành viên hợp lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET tại www.188BET.com và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.

5. Thành viên hợp lệ chỉ được nhận tiền thưởng một lần trong suốt Khuyến Mãi.

6. Thành viên hợp lệ không thể yêu cầu hủy tiền thưởng sau khi tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

7. Tất cả tiền gửi được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi để nhận tiền thưởng, và tiền thưởng nhận được, phải được sử dụng đặt cược gấp 15 lần tại 188BET Thể thao, Casino, Casino trực tuyến, Keno và/hoặc Tài Chính trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.Ví dụ: thành viên hợp lệ A thực hiện một Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi 1,000,000 VND trong thời gian Khuyến Mãi.

  • Thành viên A sẽ nhận được tiền thưởng = 1,000,000 VND x 100% = 600,000 VND (số tiền thưởng tối đa lên đến 600,000 VND).
  • Tiền gửi được sử dụng để nhận tiền thưởng = 600,000 VND / 100% = 600,000 VND
  • Tiền gửi không được sử dụng trong Khuyến Mãi = 1,000,000 VND – 600,000 VND = 400,000 VND

Trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện, thành viên A cần đặt cược = (600,000 VND + 600,000 VND) x 15 + 400,000 VND = 18,400,000 VND tại 188BET Thể thao, Casino, Casino trực tuyến, Keno và/hoặc Tài Chính.

8. Thành viên sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi nếu có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET.

9. Tiền thưởng được giới hạn cho 500 thành viên hợp lệ đầu tiên đạt tất cả các điều kiện nêu trên.

10. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

11. Điều khoản rút tiền nói trên trên sẽ không áp dụng khi số dư tài khoản thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn (25,000 VND).

12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.