Thưởng 100% cho thành viên mới w88 tại Thể Thao

Nhận ngay 100% tiền thưởng – Thêm nhiều sự lựa chọn cho Thành Viên Mới tại a- Thể Thao hoặc e- Thể Thao!

THỂ LỆ:

1. Chương trình chỉ áp dụng cho Thành Viên mới sử dụng tiền tệ VND. Thành Viên Mới chỉ được chọn duy nhất MỘT(01) sản phẩm để nhận khuyến mãi.

2. Khuyến mãi này được bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/07/2015.

3. Thành viên cần tiến hành chuyển quỹ với mức thấp nhất là 200 VND trong thời gian diễn ra khuyến mãi. Mỗi thành viên chỉ được nhận tiền thưởng duy nhất một (01) lần( trong tài khoản đã chọn)

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

1. Thành viên cần điền đúng MÃ TIỀN THƯỞNG cho sản phẩm đã chọn:

MÃ TIỀN THƯỞNG SẢN PHẨM TÀI KHOẢN TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA YÊU CẦU VÒNG CƯỢC
W100VNAS a-THỂ THAO a-THỂ THAO 1,000 VND 28
W100VNES e-THỂ THAO e-THỂ THAO 1,000 VND 25

Ví dụ:

  • Chuyển quỹ vào tài khoản e-Thể Thao: 200 VND
  • Nhận thưởng 100% khuyến mãi: 100% x 200 VND = 200 VND
  • Số tiền cược yêu cầu: (200 VND + 200 VND) x 25 = 10,000 VND

**Thành Viên chỉ được chọn duy nhất MỘT(01) sản phẩm để nhận khuyến mãi**

1. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên và kiểu cược Dec dưới 1.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; HK odd dưới 0.50 ; Indo odd dưới -2.00 và US odd dưới -200), i- Thể Thao sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược.

2. Trong vòng 30 ngày nếu như tất cả tiền gửi và tiền thưởng không trải qua ít nhất một (01) vòng cược thì toàn bộ số tiền thưởng sẽ bị hủy.

3. Tất cả chương trình Hoàn Trả Quý Khách sẽ được nhận sau khi hoàn thành các vòng cược yêu cầu của khuyến mãi 100% tiền thưởng dành cho thành viên mới.

4. Chương trình tiền thưởng chào mừng 100% không thể áp dụng chung với chương trình “20% TIỀN THƯỞNG CHO THÀNH VIÊN MỚI “ và tất cả chương trình khuyến mãi TIỀN THƯỞNG hiện có.

5. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.

6. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.